БИБЛЕЙСКИ РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗПОКОЙСТВОТО

„Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави; не бой се, нито се страхувай“ (Второзаконие 31:8).

„Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми“ (Псалми 94:19).

„Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! ще ти помогна, да! ще те подпра с праведната Си десница“ (Исая 41:10).

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение“ (Филипяни 4:6).

„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облече те. Не е ли животът повече от храната, и тялото – от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?“ (Матей 6:25,26)

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“