БИБЛИЯТА – БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ ТЕБ

  “Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,”
(Йоан 5:39)

Всеки може да изследва Словото за себе си и да научи, че поученията на тази скъпоценна книга са непроменими. Мненията на хората се различават, но библията говори едни и същи неща, защото Божието слово е от вечността и пребъдва във вечността.

Словото не е дадено единствено за проповедниците и учените. Всеки мъж, жена и дете може да чете сам написаното в него. Не се осланяйте на проповедника да чете и тълкува библията вместо вас. Библията е Божието Слово отправено към всеки отделен човек, към теб. Това слово е еднакво необходимо както за бедния и богатия, така и за учения и неукия. Христос е представил словото Си по толкова ясен и прост начин, че никой да не се препъва в него. Нека и в най- бедния и скромен дом словото да се чете и разбира, защото то е дадено от най- мъдрият Учител, Който светът познава, нека то се чете от царе, управници, държавници и от най-образованите, тъй като никой от тях не може да постигне величието и съвършения ум на небесния Учител…

Да изследваш, означава да търсиш прилежно, нещо, което е било изгубено. Търсете скритото съкровище. Не оставяйте тази работа на проповедника. Не можем да си позволим да бъдем невежи за словото Божие. Изучавайте трудните пасажи, като сравнявате стих със стих и ще откриете, че библията е ключът, който отключва откровенията дадени в нея. Онези, които с молитва изследват свещеното писание излизат по-мъдри от уроците в него отколкото когато са го отворили.