БИБЛИЯТА В МОДЕРНИЯ ХОТЕЛ

Неотдавна в икономическо списание се появи репортаж за американската хотелска верига Холидей Ен, която разполага с повече от 1800 хотела в различни страни. Генералният директор В. Валтън обясни, че един от отличителните белези на неговата фирма е: във всяка хотелска стая има отворена Библия. “Не можете да си представите” – казва Валтън, “колко писма получаваме от хора, които са планирали да се самоубият и са се отказали, защото са намерили в стая на Холидей Ен Библия.”

Ако Божието Слово се чете със сериозност и съсредоточеност, а на човешкото сърце се изявява чрез силата на Святия Дух личността на Христос. Това слово не се връща празно, а действа така, както Бог описва в Исая 55:11: “Но ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.”