Веднъж един датчанин, който дошъл да се засели на остров Добра Надежда, видял един местен да чете Библията и презрително му казал: „Тази книга не е за такива като тебе.” Негърът тихо отвърнал: „O, тази книга е за такива като мен.” – „Защо смяташ така?” – „Ами защото в нея е записано и моето име!” -„Твоето име ли? Къде?” – „Виж – посочил му той:“ Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.” Датчанинът не знаел какво да му отговори. Да, святото Божие Слово е отправено към всички хора. Можем да кажем с пълна увереност, че Библията е единствената книга, която може да утоли духовната жажда на човека. Блажен онзи, който я чете и искрено уповава на нея, за да получи спасение, както сторил негъра, за когото прочетохме. Бог казва в Римляни 3:23 „защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава”. Всеки човек е грешник в Божиите очи. Наказанието за греха е смърт! Бог обаче не желае смъртта на грешника, а иска той да бъде спасен. Затова Той изпрати Своя възлюбен Син на този свят, където Той страда и умря на кръста на Голгота, за да изкупи нашите грехове.

 

Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.1 Тимотей 1:15