БИБЛИЯТА И ЛИТЕРАТУРАТА

Неизмеримо е благотворното влияние на Библията върху литературата и изкуството: За тях тя е неизчерпаема рудница на възвишени идеи. Художници, поети, писатели, скулптори чертаят сюжети от нея. Множество стоят под нейното косвено пряко влияние. Сам Гьоте изповядва: “За мене Библията беше любима и ценна книга. Вярата в нея ми е служила като водител в литературния ми живот. Библията е препълнен материал, който не се намира в никоя друга книга. Колкото за мене, аз я обикнах и оцених. Събитията, символите, сравненията и най – благотворно са ме водили по един или друг начин. Библията е най – великото литературно богатство на човека.