БИБЛИЯТА И МОЛИТВАТА

Библията никога не трябва да се изучава без молитва. Единствен Светият Дух може да ни предразположи да почувстваме важността на лесните за разбиране неща и да ни предпази от изопачаване на трудните за разбиране истини. Службата на небесните ангели се състои точно в това – сърцето да бъде подготвено така, че да разбере, да бъде очаровано от красотата на Божието слово, да бъде поучено от предупрежденията или укрепено от обещанията му. Молбата на псалмопевеца “Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон”, трябва да стане и наша. Изкушенията често изглеждат непобедими, защото сме занемарили молитвата и изучаването на Библията и не можем веднага да си спомним Божите обещания и да посрещнем Сатана  с Библейските оръжия. Но желаещите да бъдат научени на Божествените неща са обкръжени от ангели и във време на голяма нужда  те ще им припомнят точно истините, от които е нуждаят. Така, “когато врагът нападне като река, Духът Господен ще издигне знаме против него.“