„…тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].“ (1 Петр.1:23)

В Библията е разкрита Божията воля. Истините от Божието слово са произнесени от Всевишния. Този, който направи тези истини част от живота си, се превръща във всеки смисъл в ново създание. Не му се дават нови умствени способности, но тъмнината, която чрез невежество и грях е замъглявала възприятията му, бива премахната. Думите „ново сърце ви давам“ означават „давам ви нов ум“. Промяната на сърцето винаги е съпътствана от ясно убеждение за християнския ни дълг, от разбиране на истината. Този, който отдава на Писанията задълбочено, молитвено внимание, ще се сдобие с ясно разбиране и с трезва преценка. Ще се забележи, че след обръщането си към Бога е достигнал до по-високо ниво на интелигентност.

Библията съдържа принципите, лежащи в основата на всяко истинско величие, на истинския просперитет, независимо дали се отнася до отделна личност, или нация. Този народ, който осигурява свободно разпространение на Писанието, отваря пътя за развитие и разширяване кръгозора на човешките умове. Четенето на Библията носи светлина сред мрака. Когато се изучава Божието слово, в него се откриват животворни истини. В живота на хората, които се вслушват в неговите учения, ще има постоянен поток от щастие, който ще благославя всички около тях.

Хиляди са черпили вода от този „кладенец на живота”, и въпреки това той не се е изчерпал. Хиляди са поставяли Господа пред себе си, и съзерцавайки Го, са се променяли по Неговия образ. Духът им гори, когато говорят за Неговия характер, когато разказват какво е Христос за тях и какво са те за Него. Още хиляди други могат да се включат в изследване тайните на спасението. Всяко ново изследване ще разкрие нещо още по-интересно, което досега не е било разкрито.