Библията, особено Стария завет, съдържа многобройни твърдения за Вселената, Слънцето, Луната и звездите до, които стигат и изследователите на космоса. Основен е проблема за устройството на вселената. Все още не е ясно, вселената крайна ли е или безкрайна. Науката трябва да се примири с факта, че има въпроси чиито отговори човек не знае! А Библията? В Библията четем: “Ако може да се измери небето горе и основите земни да се изследват долу, то и Аз ще отхвърля цялото израилево потомство за всичко, що извършиха, казва Господ” Йеремия 31:37 Как е възможно в древността да се твърди, че не е по силите на никой да познае структурата на мирозданието на земните недра?!

Може би вселената е създадена така, че решението на тази задача е непосилно за разума на човека, въпреки създаваните от него технически средства. Та тя е сътворена по Божия замисъл! Свидетели сме, че Бог не е отхвърлил народа си /израелтяните/. Напротив  Той изпълнява дадените важни обещания , описани в Библията. Следва да предположим, че първата част на стиха ще остане вярна и в бъдеще; никой няма да е способен да опознае Вселената!