БИЗНЕС СДРУЖЕНИЯ И СЪЮЗИ

„И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докле получи и ранния, и късния дъжд“ (Яков 5:7).

Търговските съюзи (корпорации) ще бъдат едно от средствата, които ще навлекат на земята време на скръб – такова, каквото не е било откакто свят светува.

Във всичките ни големи градове ще съществува обвързване чрез сформиране на конфедерации и сдружения. Мъже ще управляват големи екипи, като ще изискват много от тях. Животът на онези, които откажат да се съюзят с тези сдружения, ще бъде в голяма опасност.

Работата на Божиите представители е да се подготвят за бъдещите събития, които ще ги застигнат скоро с безразсъдна сила. В света ще се сформират гигантски монополи. Хората ще се обвържат със сдружения, които ще ги вържат в кошарата на врага. Неколцина ще се обединят, за да заграбят всички средства, които трябва да бъдат придобити в определени направления на бизнеса. Търговските сдружения ще бъдат сформирани и онези, които откажат да се присъединят към тези сдружения, ще бъдат като белязани.

Тези сдружения представляват едно от знаменията за последното време. Хората са свързват в снопи, готови да бъдат изгорени. Те могат да бъдат църковни членове, но докато принадлежат към тези сдружения, не са в състояние да пазят Божиите заповеди, защото да принадлежиш към тези сдружения означава да не зачиташ Декалога изцяло.

„Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа и с всичката си сила, и с целия си ум; и ближния както себе си“. Как могат хората да се покоряват на тези думи и да сформират съюзи, които ограбват по-бедните класи от придобивките, които им принадлежат по право, като ги възпират да купуват или да продават, освен при определени условия.

Онези, които твърдят, че са Божии деца, не трябва в никакъв случай да се обвързват с трудовите сдружения, които са или ще бъдат сформирани. Господ забранява това. Не могат ли онези, които изучават пророчествата, да видят и разберат какво ни очаква?

Скоро ще бъдат посрещнати събития от голяма значимост и ние ще пожелаем да бъдем скрити в пукнатината на скалата, за да можем да видим Исус и да бъдем освежени от Неговия Свят Дух. Нямаме никакво време за губене.