БИСЕР ИЛИ КАМЪЧЕ?

„В онзи ден казва Господ на Силите ще взема теб, служителю мой Зоровавелю, сине Салатиилов казва Господ и ще те положа като печат; защото те избрах казва Господ на Силите.“ (Агей 2:23)

Християните са бисерите на Христос. Те трябва ярко да блестят за Него, разпръсквайки светлината на Неговата красота. Блясъкът им зависи от полирането, което са получили. Те избират дали да бъдат полирани, или да си останат такива, каквито са. Но всеки, който е обявен за достоен да има място в Господния храм, трябва да се поддаде на процеса на полирането. Без този процес не може да отразява никаква светлина, подобно на обикновено камъче.

Христос казва на човека: „Ти си мой. Изкупил съм те. Сега си само суров камък, но ако се оставиш в ръцете Ми, ще те полирам и блясъкът, с който ще заблестиш, ще носи слава на името Ми. Никой човек не ще те изтръгне от десницата Ми. Ще те превърна в Мое лично съкровище. В деня на короноването Ми ти ще бъдеш бисер в Моята корона на радост“.

Небесният Бог не хаби време за безполезен материал. Само скъпоценните бисери са полирани от Него по подобие на дворец, като грубите краища се отсичат. Този процес е труден и тежък; той наранява човешката гордост. Христос реже дълбоко в опитността, която човекът в своята самоувереност смята за завършена, и отнема високомерието от характера. Отрязва излишната повърхност и поставя камъка на полиращото колело, притиска го здраво, така че всяка грапавина да изчезне. След това, поглеждайки бисера на светлината, Майсторът вижда в него Своето отражение и го обявява за достоен да заеме мястото си в Неговата съкровищница. „В онзи ден – казва Господ на Силите – ще взема тебе (…) и ще те положа като печат; защото те избрах – казва Господ на Силите“. Благословена да е тази опитност, колкото и тежка да е, която дава нова стойност на камъка и го прави да блести с жива, ярка светлина.

Бог няма да пожертва нито един от Своите верни служители да бъде оставен сам да се бори с големите трудности и да бъде победен. Той запазва като скъпоценен бисер всеки човек, чийто живот е скрит с Христос в Бога.