БИТКАТА В ИМЕТО НА БОЖИЯ ЗАКОН

 “Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими; Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.”
(Псалми 111:7,8)

Сатана непрекъснато действа, за да подбужда адските сили на своето бунтовно войнство срещу праведните. Той изпълва подвластните му човешки представители с всичките атрибути на богопротивното си естество. Злите ангели, съюзени със зли човешки същества, ще полагат всякакви усилия да тормозят, преследват и унищожават. Но Господ Израилевият Бог няма да остави онези, които уповават на Него. Въпреки все по-закоравяващото се неверие и мнимото ходене в светлината, което е най-отявлена слепота и самозаблуда, от небесното светилище ще идва истинска виделина, която ще огрява Божия народ. Небесната истина ще победи. Заповедите на Декалога ще бъдат потъпквани по същия начин, както някога бяха потъпкани от Сатана на небето. Ако Бог не излее преобразяващата сила на благодатта върху душата, човек не би направил опит да се противопостави на врага, а ще остане винаги под негова власт като един доброволен пленник. Враждата против сатана се влага в човешката душа от самия Бог. Небесният ни баща иска от нас да заемем ясна и твърда позиция. Правдата, с която Христос отхвърляше всяка мерзост в нашия свят и неопетнената чистота, изобличаваща покварата на онези, които мамеха хората посредством една привидна осветеност, възбуждаха само яростна омраза срещу Него.