БИТКАТА В ИМЕТО НА БОЖИЯ ЗАКОН

“Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие;
Всичките Му заповеди са непоколебими;
 Утвърдени са до вечни векове,
Като са направени във вярност и правота.”
(Псалми 111:7,8)

Сатана непрекъснато действа, за да подбужда адските сили на своето бунтовно войнство срещу праведните. Той изпълва подвластните му човешки представители с всичките атрибути на богопротивното си естество. Злите ангели, съюзени със зли човешки същества, ще полагат всякакви усилия да тормозят, преследват и унищожават. Но Господ Израилевият Бог няма да остави онези, които уповават на Него. Въпреки все по-закоравяващото се неверие и мнимото ходене в светлината, което е най-отявлена слепота и самозаблуда, от небесното светилище ще идва истинска виделина, която ще огрява Божия народ. Небесната истина ще победи.