БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН

„Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни“ (Откр. 17:14).

Нужно е да изучаваме темата за изливането на седмата язва. Злите сили няма да се предадат без борба в последния конфликт. Но провидението ще изиграе определената си роля в битката при Армагедон. Когато земята бъде просветлена със славата на ангела от Откровение, 18 глава, дремещите религиозни сили, добри или лоши, ще се събудят, и армиите на живия Бог ще заемат мястото си на полесражението.

Четири могъщи ангела задържат силите на тази земя, докато Божиите слуги не бъдат подпечатани. Народите на света са нетърпеливи в своя стремеж за сблъсък; но са обуздавани от ангелите. Когато тази въздържаща сила се оттегли, ще дойде време на скръб и агония. Ще бъдат изобретени смъртоносни военни оръжия. Кораби, със своя жив товар, ще бъдат погребвани в огромните дълбочини. Всички, които нямат духа на истината, ще се обединят под ръководството на сатанинските инструменти. Но те ще продължават да бъдат под контрол, докато не дойде времето на голямата битка при Армагедон.

Всяка форма на злото ще трябва да се прояви в интензивна активност. Зли ангели съюзяват силите си с лоши човеци и понеже са били в постоянен сблъсък и са придобили опит в най-добрите методи за измама и унищожение, умножавани в продължение на вековете, ще продължат отчаяната си съпротива и в тази последна битка. Целият свят ще е заел едната или другата страна в този конфликт. Битката при Армагедон, която ще се състои в онзи ден, не трябва да завари никого от нас задрямал. Трябва да сме будни както разумните девици, като имаме приготвено масло в съдовете си заедно с нашите лампи.

Силата на Светия Дух трябва да е върху нас и Предводителят на Господното войнство ще застане начело на небесните ангели, за да ръководи битката. Тържествени събития предстоят все още да ни се разкрият. Тръба след тръба трябва да прозвучи, язва след язва да се излее последователно върху обитателите на земята.