БИТКАТА СЪБОТА СРЕЩУ НЕДЕЛЯ

„И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или ни ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв“ (Откр. 14:9,10).

Вестителите на истините за третата ангелска вест често са считани за хора, внушаващи страх. Предсказанията ни, че надмощие в Съединените щати и по света ще вземе религиозната нетърпимост, че църква и държава ще се обединят в преследване на пазителите на Божиите заповеди, се окачествяваха като неоснователни и абсурдни. Но когато въпросът за налагане на спазването на неделята бъде широко повдигнат, тогава ще се види, че събитието, в което толкова дълго са се съмнявали и даже изобщо не са вярвали, наближава, а третата ангелска вест ще има за последица едно действие, което никога преди това не би могло да се прояви.

Хора на вярата и молитвата ще бъдат подбудени да излязат и със свята жар да възвестяват Божиите слова. Греховете на Вавилон ще бъдат разкрити ясно. Страшните последици от налагането на църковни обичаи чрез държавна власт, нахлуването на спиритизма, тайното, но бързо разрастване на папската власт – всичко това ще бъде разбулено. Тържествените предупреждения ще разтърсят народа (…) И когато се обърнат към дотогавашните си учители с жадния въпрос дали се свидетелства истината, ще им излагат басни, успокояващи тълкувания на пророчества, за да потиснат страховете им и да приспят пробудената съвест. Много хора обаче ще се откажат да се задоволят с голия авторитет на човеци и ще изискат ясното: „Така казва Господ“. Тогава официалните проповедници, както фарисеите в миналото, изпълнени с ярост срещу оспорването на авторитета им, ще осъдят вестта като идваща от Сатана и ще подбуждат обичащите греха множества да клеветят и преследват вестителите.

Когато борбата се разпространи в нови области и умовете на хората бъдат насочени към потъпкания Божи закон, Сатана ще започне да действа още по-мощно. Силата на вестта само ще вбеси противниците ѝ. Духовенството ще се опита с почти свъхчовешки усилия да не допусне светлината, да не би тя да освети неговото паство. С всяко средство, което имат на разположение, духовниците ще се опитват да заглушат разискването върху тези жизненоважни въпроси. Църквата ще се обърне за помощ към държавната власт; паписти и протестанти ще се обединят в борбата с истината.