БОГ НИ ЗОВЕ ДА БЪДЕМ НЕГОВИ РАБОТНИЦИ

“Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.”
(Марко 13:34)

Божиите ангели са готови и очакват да тръгнат заедно със смирените души, които, с Библията в ръка, ще отидат до всички, които са се запознали с тази светлина и ще им прочетат: “Така казва Господ”. Колко необходими са онези, които имат дарбата да пеят. Мелодията на хваление е постоянната небесна атмосфера. Често пъти изворите на вяра за покаяние избликват в отделната душа, подбудени от думите на святи песни. Песента е едно от най-резултатните средства за предаване на духовната истина и за отпечатването и в съзнанието на слушащия.

Приятели, поемете делото за което ви призовава Христос. Разказвайте чудния разказ за кръста. Исус ще ви ръководи и напътства как да използвате своите способности за добри цели. Когато получите съживителното влияние на Святия Дух и се стремите да научите и другите за вашия Спасител, умовете ви ще се обновят и вие ще можете да представяте Словото с думи, които са непонятно красиви за вашите слушатели. Молете се, пейте и говорете думите на Библията…

Онези, които посветят себе си безрезервно на Христа, ще получат дара на духовната свобода, а благодатта на Спасителя ще им донесе светлина, мир и радост.

Спасителното въздействие на истината ще освети душата на всеки, който я приема.