БЛАГОДАРНОСТ И ХВАЛА

„Влезте в портите Му със славословие и в дворовете Му с хваление; славословете Го и благославяйте името Му“. (Пс.100:4)

Ако посветим сърцето и ума си в служба на Бога, вършейки делото Му и вървейки в стъпките на Исус, нашите сърца ще станат свещени арфи и всеки техен акорд ще издига хваление и благодарност към Агнето, изпратено от Бога да отнеме греховете на света.

Христос желае мислите ни да са насочени към Него. Отместете погледа си от себе си към Исус Христос – Източника на всяко благословение, на всяка благодат, на всичко ценно и значимо за Божите деца.

Господ Исус е нашата сила и щастие, великата съкровищница, от която винаги можем да черпим сили. Когато Го изучаваме, когато говорим за Него, когато все повече Го съзерцаваме, когато се възползваме от благодатта Му и приемаме предложените от Него благословения, тогава имаме нещо, с което да помагаме и на другите. Изпълнени с благодарност, ще подаряваме на околните благословенията, които са ни дадени безплатно. Така получавайки и дарявайки, ще израстваме в благодатта. От устните ни ще се излива постоянен поток на хвала и благодарност. Сладкият Исусов Дух ще разпалва признателност в сърцата и душите ни, ще ни изпълва с чувство на сигурност. Неизменната и неизчерпаема правда на Христос ще стане наша чрез вяра.

Нека новите благословения на всеки нов ден събуждат хваление в сърцата ни за тези знаци на Неговата любяща грижа.

Когато отворите очи сутрин, благодарете на Бога, че ви е запазил през нощта. Благодарете Му за мира в сърцето ви. Сутрин, по обед и вечер нека вашата благодарност се въздига като сладък аромат към Небето.

Божиите ангели, хиляди по хиляди, ни пазят от зло и отблъскват силите на мрака, които се стремят да ни унищожат. Нямаме ли причина да бъдем благодарни във всеки миг, дори когато явни трудности се изпречват на пътя ни?