БЛАГОДАТЕН ПОРЯДЪК

 

Един човек пътувал през пролетта. На едно място поради студа и топящия се сняг било невъзможно да се пътува по-нататък. Той стигнал до един кръстопът и видял табела, на която пишело: „Внимавайте кой път ще изберете. Ще пътувате по него следващите 40 км”. Това е мъдро предупреждение за всички нас – и не само когато пътуваме по неравен път.

Когато стигнем до кръстопът в живота, какво решение взимаме? С други думи, в каква посока ще пътуваме и какви навици – каква рутина ще установим?

Навикът е модел на поведение, който постоянно следваме. Трябва да решим с молитва какви навици ще практикуваме. Дали навиците ни ще бъдат просто една рутина? Или ще станат „благодатен порядък”? Апостол Павел сравнява живота си със състезание. Той е научил, че единственият начин да поддържа курса е да „уморява тялото си и го поробва” (1 Коринтяни 9:27). Това означава да се установи постоянен модел на благочестиво поведение.

Добрите здравни навици са от значение, но духовното дисциплиниране е много по-важно. Избираме ли да изградим постоянни навици на молитва, четене на Библията и доброта?

 

„Уморявам тялото си и го поробвам.“ I Коринтяни 9:27

 

НАВИКЪТ Е САМО ЕДНА РУТИНА. НО ДОБРАТА ДУХОВНА ДИСЦИПЛИНА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ РУТИНАТА В БЛАГОДАТЕН ПОРЯДЪК.