НУЖДАТА ОТ БЛАГОДАТНИ ДУМИ

  “И всички Му засвидетелствуваха, чудещи се на благодатните думи, които излизаха из устата Му. И думаха: Тоя не е ли Иосифовият син?”
(Лука 4:22)

Господ Исус говореше с яснота и сила думите, които трябваше да достигнат до нас като съкровище от благодат. Наистина, какви скъпоценни думи са те и как изобилстват от насърчение! От божествената уста се ронеха сладките слова на уверение и благословение, които говореха за Този, Който ги изричаше, че е самият Извор на благостта и че Неговото право бе да благославя и впечатлява умовете на всички присъстващи.