БЛАГОДАТТА НА ХРИСТОС

Нито молитвата нито даването на милостиня имат сами по себе си някаква заслуга да препоръчат грешника пред Бога; само благодатта на Христос чрез Неговата изкупителна жертва може да обнови сърцето и да направи приемлива службата ни пред Бога. Тази благодат бе подвижила сърцето на Корнилий. Христовият Дух бе говорил на тази душа; Исус го беше привлякъл и той се покори на това привличане. Неговите молитви и милостини бяха ..плода на любов и признателност към Бога.