БЛАГОДАТ И МЪДРОСТ

“Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите” 1 Петр.1:3

Нека всички се смирят пред Бога и да Го молят за благодат и мъдрост, за да видят и разберат къде са нарушили святия небесен закон. Ако Святият Божий Дух не ги просвети, те никога не ще разберат, въпреки че работата е положена пред тях от братята им. Всички, които отказват да влязат в правилни отношения с Бога, които не се подчиняват на правилата на Неговото управление, не носят Неговия печат!