ЧРЕЗ БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

“В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат” Еф. 1:7

Както някога дяволът работеше, за да победи Спасителя, така и днес той ще се стреми да побеждава човешкия род. Но във всяко време на изпитание и трудности помнете, че Исус е преминал през същите опасности, като от всяко изпитание Той излезе без да опетни Своя свят характер. Христос дойде на земята, за да покаже как чрез божествената благодат всеки представител на човешкия род може да стане като Него. Исус разбира всеки проблем, с който се срещаме, и Той е готов да укрепява тези, които заедно с Него се борят срещу силите на злото. Господ очаква да чуе и да отговори на техните молитви.

Когато бъдем взети на небето и преминем портите на Божия град, посрещнати от думите: “Хубаво, добри и верни слуго – влез в радостта на господаря си!”, колко малки и нищожни ще ни изглеждат изпитанията, които са ни спъвали и преграждали пътя ни до блажената почивка!