БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ДЕЦАТА – ЧАСТ – 1

 

Исус винаги е обичал децата. Той приемаше тяхната детска любов и откровената им, непристорена обич. Благодарствената хвала от техните чисти устни беше музика за ушите Му, освежаваше духа Му, потиснат от контакта с изкусителните и лицемерни възрастни. Където и да отидеше Спасителят, сърдечната доброта, изписана на лицето Му, и благородното и любезно държание спечелваха любовта и доверието на малките.

Евреите имаха обичай да завеждат децата при някой равин, който да положи ръце върху тях за благословение, но учениците на Спасителя мислеха, че Христовото дело е прекалено важно, за да бъде прекъсвано по този начин. Когато майките дойдоха при Него със своите малчугани, учениците ги погледнаха с неодобрение. Те смятаха, че децата им са твърде малки, за да получат благословение от посещението си при Исус, и решиха, че Той няма да одобри присъствието им. Но точно учениците Му Го огорчиха. Спасителят разбра грижата и бремето на майките, които се стараеха да възпитават своите деца според Божието слово. Той бе чул молитвите им, Сам ги бе привлякъл към близост със Себе Си.