БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ДЕЦАТА – ЧАСТ – 2

 

Една майка бе напуснала с детето дома си, за да намери Исус. По пътя тя разказа на своя съседка за намерението си и съседката също пожела Исус да благослови нейните деца. Така се събраха няколко жени с рожбите си. Някои от децата вече бяха преминали годините на детството и бяха на границата с юношеството. Когато майките споделиха своето желание, Исус изслуша със съчувствие скромната, изпълнена със сълзи молба. Но изчака да види как учениците ще се отнесат към тях. Когато видя, че ги отпратиха настрана, мислейки, че с това Му правят услуга, Той им посочи грешката, казвайки: “Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство- Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях.”

Майките се успокоиха. Те се върнаха по домовете си, укрепени и благословени от Христовите думи. Бяха окуражени да поемат бремето с нова бодрост и да работят за децата си, изпълнени с надежда. И днешните майки трябва да приемат Неговите думи със същата вяра. Христос е наистина личен спасител и сега, както и тогава, когато живя като човек сред хората. Той помага на майките днес така истински, както и тогава, когато обгърна с ръце малчуганите в Юдея. Любимите ни деца са също изкупени с Неговата кръв, както и децата от онова отдавнашно време.

Исус познава бремето на всяко майчино сърце. Самият Той имаше майка, която се бореше с бедността и лишенията, и съчувства на всяка майка в нейните трудности. Той, Който предприе дълго пътуване, за да успокои разтревоженото сърце на една ханаанка, ще направи същото и за днешните майки. Той, Който върна сина на вдовицата от Наин и Който в агонията на кръста не забрави майка Си, съчувства и днес на майчините тревоги. Той във всяка мъка и във всяка нужда ще даде утеха и помощ.