БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ДЕЦАТА – ЧАСТ – 3

 

Нека майките да дойдат при Исус със своите грижи. Те ще намерят благодат, достатъчна, за да им помогне в работата с децата им. Портите са отворени за всяка от тях. Същият, Който каза: “Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте- “, все още кани майките да доведат своите малки, за да ги благослови. Дори и бебето в майчините ръце може да пребъдва под сянката на Всемогъщия чрез вярата на молещата се майка. Йоан Кръстител бе изпълнен със Светия Дух от своето рождение. Също, ако живеем в близост с Бога, ще виждаме как Божият Дух оформя нашите деца още от най-ранната им възраст.

В децата, които бяха доведени, Исус видя мъже и жени, бъдещи наследници на благодатта и поданици на Неговото царство. Някои от тях щяха да станат мъченици заради делото Му. Той знаеше, че тези деца щяха да Го слушат и да Го приемат като свой Изкупител много по-бързо и с много по-голяма готовност, отколкото възрастните хора, много от които имаха светска мъдрост и корави сърца. В учението Си Исус слезе до тяхното равнище. Той, величието на небето, не отказа да отговори на въпросите им и опрости Своите важни уроци, за да бъдат възприети от детския ум. Той вложи в умовете им семената на истината, за да поникнат в бъдещите години и да донесат плод за вечен живот.