БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ДЕЦАТА – ЧАСТ – 4

 

И днес важи истината, че децата са най-възприемчиви за евангелското учение. Сърцата им са отворени за Божествени влияния и са способни да запаметяват предадените им уроци. Малките деца могат да бъдат християни, като имат своите духовни преживявания с Бога в съответствие с годините си. Нужно е да бъдат поучавани в духовните неща и родителите трябва да им осигуряват възможност, за да могат да оформят характерите си по подобие на Христовия характер.

Бащи и майки трябва да гледат на децата си като на по-млади членове на Господнето семейство, поверени им, за да ги образоват за Небето. Уроците, които ние научаваме от Христос, трябва да предадем на децата си, така че младите им умове да могат да ги възприемат, малко по малко отваряйки се за красотата на небесните принципи. Така християнският дом става училище, където родителите служат като помощници на учителите, а Христос е главният възпитател.

Когато работим за обръщането на нашите деца към вярата, не бива да търсим някакви силни емоции като доказателство за убеждение в грях. Нито е нужно да знаем точното време, когато те са повярвали. Ние трябва да ги учим да предадат греховете си на Исус, като Го молят да им прости и вярват, че Той им е простил и ги приема, както прие децата, когато присъстваше тук на земята.

Когато една майка поучава децата да я слушат, защото я обичат, тя им предава първия урок в християнския живот. Майчината любов представя на детето Христовата любов и то, като – се доверява и я слуша, се учи да се доверява и да се покорява и на Спасителя.

Исус бе образец за децата. Бе пример и за бащите. Той говореше с власт и словото Му съдържаше сила. Въпреки че имаше често работа с груби и жестоки хора, никога не употреби нелюбезен и отблъскващ израз. Благодатта на Христос в сърцето ще внася небесно достойнство и чувство за благочестие. Тя ще смекчава остротата и ще потиска всичко, което е грубо и нелюбезно. Ще ръководи бащите и майките да се отнасят с децата си като с интелигентни същества, както самите те биха искали да се отнасят с тях.