БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ДЕЦАТА – ЧАСТ – 6

 

Когато Исус каза на учениците да не пречат на децата да идват при Него, Той говореше на Своите последователи от всички векове: на църковни служители, проповедници, помощници, на всички християни. Исус привлича децата и Той ни умолява: “Оставете ги да дойдат!” Сякаш иска да ни каже: “Те ще дойдат, ако вие не ги препънете!”

Не допускайте вашият нехристоподобен характер да представя фалшиво Исус. Не дръжте малките настрана от Него чрез вашата студенина и грубост. Никога не им давайте повод да чувстват, че Небето няма да бъде приятно място за тях, ако и вие сте там. Не говорете за религията като за нещо, което децата не могат да разберат, и не действайте така, сякаш от тях не се очаква още в детството си да приемат Христос. Не им създавайте погрешното впечатление, че Христовата религия е мрачна религия и че при идването на Спасителя те трябва да се разделят с всичко, което прави живота им радостен.

Когато Светият Дух докосне сърцата на децата, помагайте Му в Неговото дело. Поучавайте ги, че Спасителят ги призовава, че нищо не може да Му създаде по-голяма радост от това те да Му отдадат себе си в разцвета и в свежестта на възрастта си.

Спасителят се отнася с безкрайна нежност към душите, които е изкупил с кръвта Си. Те са доказателството за любовта Му. Гледа ги с неизразим копнеж. Сърцето Му привличат не само децата с най-добро поведение, но и тези, които имат по наследство характер, склонен към противопоставяне. Много родители не разбират колко са отговорни за тези черти на децата си. Те не се отнасят с кротост и мъдрост с грешащите си чада, които сами са направили такива. Но Исус гледа на тях с милост. Той знае причината за всяко деяние.

Християнският работник може да действа като християнин, като привлича тези деца към Спасителя. С мъдрост и такт той може да ги свърже със сърцето си, може да им даде кураж и надежда и чрез Христовата благодат може да ги види как се преобразяват по характер, така че за тях да може да се каже: “- на такива е Божието царство.”