БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО БДЯТ

„Блажени онези слуги, чийто Господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужва“ (Лука 12:37).

Бог винаги е предупреждавал хората за Своите наказания. Тези, които чрез вяра са приемали Неговата вест за своето време и са постъпвали според вярата си, послушни на заповедите Му, са избягвали наказанията, определени за непокорните и невярващите. До Ной достигна следната вест: „Влез ти и целият ти дом в ковчега, защото в това поколение тебе видях праведен пред Мене“ (Битие 7:1). Ной послуша и бе спасен. До Лот достигна вестта: „Станете и излезте от това място, защото Господ ще съсипе града“ (Битие 19:14). Той прие закрилата на небесните пратеници и бе спасен. Така и на Христовите ученици бе дадено предупреждението за разрушаването на Йерусалим и тези, които следяха знаменията за идващото разрушение и избягаха от града, избегнаха унищожението. По същия начин и ние разполагаме с предупреждение за второто идване на Христос и за унищожението на този свят. Тези, които обърнат внимание на това предупреждение, ще бъдат спасени.

Понеже не знаем точното време на Второто пришествие, заповядано ни е да бдим. „Блажени ония слуги, чийто Господар ги намери будни, когато дойде (Лука 12:37-42). Онези, които бдят за идването на Господа, не стоят в празно очакване – те трябва да изработят в себе си страх от Господа и от гнева Му, с който наказва престъплението. То трябва да ги подбуди да осъзнаят големия грях, ако отблъснат Неговите благодатни покани. Очакващите Бога очистват душите си чрез послушание към истината. Те съчетават бдението със сериозната работа. Съзнанието, че Господ е много близо при вратата, увеличава ревността им да съдействат на небесните интелигентни същества за спасението на души. Те са верни и разумни слуги, които дават на домочадието на Господа „навреме определената им храна“ (Лука 12:42). Разгласяват истината, дадена специално за настоящото време. Както Енох, Ной, Авраам и Моисей проповядваха истината – всеки за своето време, така и Христовите служители днес отправят специално предупреждение за своето поколение.