БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ДРУГИТЕ

 

„Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва:Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат”. Як. 4:6

Когато сме смирени и със съкрушени сърца, стоим там, където Бог може да се изяви в нас. Той е удовлетворен когато обръщаме внимание на изминалите милости и благословения като причина, за да ни даде по-големи благословения. Ще даде повече от пълните очаквания на тези, които Му се доверяват напълно. Господ Исус знае от какво се нуждаят децата Му, колко божествена сила е предназначена за благословение на човечеството; и Той ни дава всичко, което ще използваме за благословение на други и облагородяване на собствените ни души.

Тези, които наистина обичат Бога, ще копнеят да усъвършенстват талантите си, които Той им е дал, за да бъдат благословение за другите. И скоро вратите на небето ще се отворят широко, за да ги приемат и от устните на Царя на славата ще се произнесе благословението, което ще прозвучи в ушите им като най-прекрасна музика, „Елате вие, благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света” (Мат. 25:37).