БЛАГОСЛОВЕНИ ЧАСОВЕ

Нашите молитвени събрания трябва да бъдат моменти, в които ние ще получаваме помощ и специално насърчение. Ние имаме отговорността да направим тези срещи и интересни и полезни колкото е възможно повече. Най-чудесният начин да имаме всекидневно подновявана опитност с Бога е да не се колебаем да говорим за Неговата любов на народа Му. За дълги, словохотливи речи и молитви от същия вид няма място най-вече на молитвените събрания. За съжаление все още се чуват именно тогава формални и безкрайни молитви, които уморяват толкова ангелите, колкото и хората, които ги слушат. Нашите молитви в общото събрание трябва да бъдат къси и да бъдат насочени направо към целта. Тогава наш християнски дълг е да се молим кратко. Трябва да се каже на Господа именно това, от което се нуждаем. Една две минути са достатъчни, за да се произнесе една обикновена молитва.