БЛАГОСЛОВЕНО ПРИЗВАНИЕ

“Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя – като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Иисус.” Филип.3:14,14

Като гледаме, подобно на огледалото, славата на Господа, ние се променяме в същия образ, от слава в слава чрез Господния Дух. Ние очакваме твърде малко и затова получаваме според вярата си. Не трябва да се придържаме към нашите човешки пътища, планове и идеи; трябва да се променяме, чрез обновяване на умовете си, за да можем да докажем какво представлява добрата, желаната и съвършена Божия воля. Непрекъснато тормозещите ни грехове трябва да бъдат победени, а лошите навици изкоренени. Трябва да се заличат злите намерения и чувства, за да бъдат породени на тяхно място святи нрави и вълнения, които сам Божия Дух ще вложи.