БЛАГОСЛОВЕНО УСИЛИЕ

Човекът има властта да регулира и контролира начина на действието на ума си, както и да задава посоката на потока на мислите си. Но това изисква по-голямо усилие, отколкото можем да направим със собствената си сила. Трябва да задържаме ума си върху Бога, ако възнамеряваме да имаме добри мисли и подходящите теми за размисъл. AG/258 Трябва да осъзнаем дълбоко в себе си, че всички наши усилия, от самите нас, ще бъдат крайно недостойни, понеже за нас е определено да бъдем победители единствено в името и силата на Победителя. Всеки, който приема Исус, ще прави решителни усилия да победи чрез силата, която му се придава от небето. Когато Господ види решителното усилие, което се прави, за да се задържат само чисти мисли, Той ще привлече ума подобно на магнит, ще пречисти мислите и ще направи мислите ни способни да се изчистят.

Битката за твоя ум (biblebg.com)