БЛАГОСТ

“Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.”

(1Петрово 4:8)

Любовта е основата на благочестието. Никой човек няма любов към Бога, независимо от призванието му, ако не изпитва несебична любов и към своя брат. Така, както обичаме Бога, защото Той пръв ни е обикнал, така ще обичаме и всички, за които Христос е умрял. Няма да позволим на душа, намираща се в най-страшно изпитание или нужда, да си тръгне непредупредена, без да сме проявили грижа към нея. Няма да допускаме да отлъчваме грешника чрез критики и строгост, или да му позволим да се впусне в още по-голямо нещастие и обезсърчение, и да попадне на сатанинска почва. Бог ще се отнесе към нас така, както ние се отнасяме към нашите братя или към по-младите членове на Неговото семейство. Възпитавайте в себе си нежно сърце. Обграждайте се в домашния си живот с атмосфера на любов.