БЛАГОУХАНИЕ И ПЛОД

“Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват.” 2 Коринтяни 2:15

Тези, които са съучастници в Христовото смирение, чистота и любов, ще се наслаждават в Господа и ще разпръскват светлина и радост навсякъде около себе си. Мисълта, че Христос е умрял, за да ни осигури дара на вечния живот, е достатъчна, за да породи в сърцата ни най-искрена и гореща благодарност, а от устните ни да се излива най-възторжено хваление. Божиите обещания са богати, изобилни и безплатни. Всеки, който с Христовата сила се съобразява с условията, може да изисква тези обещания с цялото им богатство от благословения, за самия себе си. И когато е преизобилно снабден от Божията съкровищница, той може в житейския си път „да се обхожда достойно за Господа, да Му угажда във всичко“ (Колосяни 1:10); чрез благопристоен пример ще благославя ближните си и ще почита своя Създател. Докато Спасителят предпазва Своите последователи от самонадеяност, напомняйки им думите „без Мен не може да сторите нищо“, Той прибавя към тях за наше насърчение и щедрото обещание – „Който пребъдва в Мен, дава много плод“.