БЛАГОЧЕСТИЕ

“Както еленът желае водните потоци, така душата ми желае Теб, Боже! Душата ми жадува за Бога, за живия Бог. Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице?” Пс.42:1,2

Може да се поучаваме от Библията по най-ревностен начин, но ако не почитаме истината с усилия, отговарящи на нейното величие, тогава ще оставим такава представа за Христа, която няма да е достойна за нашия себеотрицателен и саможертвен Изкупител. Нуждаем се от Христа всеки миг. Трябва да повдигнем очите си нагоре и да изучим характера Му. “Какво би сторил Исус на мое място?” – нека това бъде мярката за нашия дълг. Възможно е да проповядваме словото и да постъпваме по точно обратния на поученията ни начин, като в семейството и работата изявяваме някаква форма на благочестие, но в същото време лишена от сила.