БЛАГО СЛОВО

Един военен се изненадал когато чул генерал Робърт Лий да говори с похвали за познат офицер.

–              Господин генерал — казал военният — Знаете ли, че човекът, за когото говорите толкова благосклонно, е един от най-големите ви врагове. Той не пропуска случай да ви клевети.

–              Да! – казал генералът – Те ме попитаха какво е моето мнение за него, а не какво мисли той за мен.