БЛАЖЕНАТА НАДЕЖДА

„Ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос“ (Тит 2:13).

Исус каза, че отива да ни приготви обиталища, за да може където е Той, да бъдем и ние. Ще живеем винаги заедно с Него и ще се наслаждаваме на светлината, излъчвана от скъпия Му лик. Сърцето ми бие от радост при тази прекрасна перспектива. Почти сме у дома. Небето, сладкото небе! То е нашият вечен дом. Исус живее, а понеже Той живее, и ние ще живеем. Душата ми казва: Слава на Господа! В Исус има пълнота, задоволяване на всичко за всички; а защо трябва да умираме за хляб или да гладуваме в чужди земи?

Аз гладувам, жадувам за спасение, за едно пълно съобразяване с Божията воля. Имаме добра надежда чрез Исус. Тя е сигурна, непоклатима и прониква в онова, което е зад завесата. Носи ни утеха в утеснение, дава ни радост сред агония, разпръсква тъмнината около нас и ни кара да погледнем през целия мрак към светлината на безсмъртието и вечния живот. Земните съкровища не са никаква съблазън за нас, понеже, докато имаме тази надежда, тя се издига ясно над земните съкровища, които прехождат, и се закотвя в безсмъртното наследство – съкровища, които са трайни, неразрушими, неосквернени и които никога няма да повехнат.

Нашите мъртви тела може да умрат и да се разложат в гроба. Но въпреки това блажената надежда остава да живее до възкресението, когато гласът на Исус призовава спящите да излязат от пръстта. Тогава ще се радваме на пълнотата на блажената славна надежда. Знаем в Кого сме повярвали. Не сме бягали напразно, нито сме се трудили напразно. Богата, славна награда е пред нас; това е наградата, за която бягаме, и ако я опазим с кураж, ще я получим със сигурност.

Има спасение за нас, а защо стоим далеч от извора? Защо не дойдем и не пием, за да могат душите ни да бъдат освежени, ободрени и да благоденстват в Бога? Защо се прилепяме толкова ниско до земята? Има нещо по-добро от земните неща, за което да говорим и мислим. Можем да бъдем настроени за небето. О, нека да размишляваме за чудесния, неопетнен Исусов характер, а чрез гледане ще се преобразим в същия този образ. Дерзайте! Имайте вяра в Бога.