БЛАЖЕНИ, КОИТО ИЗПЕРАТ ДРЕХИТЕ СИ

„Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града“ (Откр. 22:14).

Йоан видя Божия трон и около него една група. Той попита: „Кои са тези?“. И отговорът дойде: „Това са онези които са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето“ (Откровение 7:14). Тях Христос води при извора с жива вода и при дървото на живота. На небето ни се представя живот, който може да се сравнява с живота на Бога. Няма болка, скръб, болести, нито смърт. Всичко е в хармония и любов.

Сега е времето да получим благодатта и силата, които трябва да комбинираме с нашите човешки усилия, за да формираме характер, годен за вечността. Когато се опитаме да направим това, ще открием, че Божии ангели ни служат, за да бъдем наследници на Бога и сънаследници с Христос. А когато прозвучи последната тръба и мъртвите бъдат извикани от своите гробове, а после преобразени в миг на око, на главите на победителите ще бъдат сложени корони от безсмъртна слава. Портите, украсени с бисери, ще се отворят и народите, които са пазили истината, ще влязат вътре. Така борбата със злото ще приключи.