БЛИЗОСТ 

“… ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин.”
Матей 28:20 

Бог знае точно от какво се нуждаем, точно какво сме способни да понесем, и ще ни подари благодат, за да издържим на всяко изпитание, на което ще бъдем подложени. Моята постоянна молитва е за по-голяма близост с Бога.

Всичко е осигурено, за да се посрещнат нуждите на нашето духовно и морално естество. Светлина и безсмъртие са ни предоставени чрез Господ Исус Христос. Исус казва, че е оставил пред нас отворена врата, и никой човек не може да я затвори. Тази врата стои пред нас и чрез Христовата благодат лъчи на милост и светлина проникват през нея.