БЛИЗО ДО БОГ

Нека душата се оттегля и издига нагоре, за да получаваме от Бога полъх от небесната атмосфера. Можем да сме толкова близо до Бога, че при всяко неочаквано изпитание мислите ни ще се обръщат към Него така естествено, както цветето се обръща към Слънцето.