БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА

Боледуващите трябва да бъдат колкото е възможно по-близо до природата. Животът сред естествена є обстановка би извършил чудеса за много безпомощни и почти отчаяни болни.

Шумът, суматохата и бъркотията в градовете, напрегнатият и изкуствен живот в тях действат много уморително и изтощаващо. Пропитият с пушек, прах, отровни газове и болестотворни бацили въздух представлява опасност за живота. Болните, прекарващи по-голямата част от времето между четирите стени, се чувстват почти като затворници в стаите си. Те гледат къщи, тротоари и бързо движещи се по тях тълпи и нито късче синьо небе или някаква зеленина, цветя или дървета. Изолирани по такъв начин, те лесно изпадат в мрачно настроение, тормозят се от страданията и мъката си и стават жертва на собствените си печални мисли.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“