БЛИЗЪК ДО НАС

Нека вземем пример, поставяйки под обектива на нашия коментар една широко известна личност от най-тясното обкръжение на Спасителя – Симон Петър. Изключително живописен образ, сложен и многопосочен като типаж, Петър е извор на ценни поуки за духовния ни живот. Тръгна искрено след Исус, започна като идеалист, изоставяйки рибарския занаят, но често изпадаше в колебание и раздвоение, което го връщаше към по-ниски нива на духовност. Като че ли душата му винаги беше пълна с противоречия, нерешени дилеми, нереализирани намерения. Човек на силните чувства и контрасти, може би малко авантюрист по душа. Почти никога не се представя като улегнал, уравновесен авторитет, излъчващ умереност и удовлетворение. Сприхав, самонадеян, спонтанен, променлив, мнителен, той винаги е във вихъра на събитията, защо не и острието на конфликта. И въпреки всичко Петър е един от най-симпатичните библейски персонажи.

На какво се дължи тази скрита привлекателност? – На факта, че в Петър виждаме себе си, различни аспекти на собствената си личност. Той е близък до нас както с огромната си обич към Христос, така и с жестоката си неспособност да Го следва всеотдайно; както с непринуденото си желание да живее като Спасителя, така и с неочакваните сгромолясвания по пътя на вярата; както с изповедта “Ти си Христос, Син на живия Бог” /Матей 16:16/, така и с отричането “Не познавам Този Човек” /Марк 14:71/. В Петър виждаме своите борби и затова му съчувстваме, срещаме своите слабости и затова го разбираме, разпознаваме своите копнежи и затова го обичаме. Когато наблюдаваме отстрани неговия характер и отчитаме Христовата любов и търпение към този “труден ученик”, добиваме по-ясна представа за начина, по който и ние самите изглеждаме в Божиите очи. Това ни дава още по-голямо основание да ценим дълбоко Божията удивителна благодат към нас.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”