Исус е Приятел, по-близък и от брат

…но има приятел, който се държи по-близко и от брат (Пр.18:24).

Ще имате разочарования, но не забравяйте, че Исус – живият, възкръсналият Спасител – е вашият Изкупител, вашият Възстановител. Той ви обича и е по-добре да споделяте тази любов, отколкото да седите с принцове и да сте отделени от Него.

Идвайте всеки ден при Исус, Който ви обича. Свободно разкривайте сърцето си пред Него. В Него няма разочарования. Няма никога да намерите по-добър Съветник, по-сигурен Водител и по-надеждна Защита.

Във всички ваши изпитания сте имали вечен Приятел, Който е казвал: „Аз Съм с теб винаги, дори до края на света“.