БОАЛО И ВРЕМЕТО

Един благородник често посещавал френския поет и критик Боало. Веднъж му казал:

– Аз ви гостувам често, а вие все още не сте посещавали моя дом. Боало отговорил с усмивка:

– Драги господине, не забравяйте, че между нас има малка разлика. Вие имате празно време, което искате да убиете, но аз не мога да си позволя да убивам времето си напразно.

И Писанието казва за времето на вярващите: „Изкупвайте благовремието, защото дните са лоши“ (Ефесяни 5:16).