БОГ БЛАГОВОЛЯВА ДА НИ ЧУЕ

  “Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният,
Който обитава вечността, Чието име е Светий:
Аз обитавам на високо и свето място,
Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух,
За да съживявам духа на смирените,
И да съживявам сърцето на съкрушилите се”
(Исая 57:15)

Когато даден човек е поел юздите в свои ръце, за да направлява и движи живота си, тогава непременно ще получи наградата си, защото Божието дело ще разкрие страшните грешки. Разумът се заслепява, дори при наличието на най-сияйна светлина, ако тази душа не е впрегната в лекото иго на Христа. Така всеки ден ще настъпва с някой скроен вече план, когато сатана ще замисли как да засее плевели сред житото. Пороците не бива да се смесват с добродетелите, затова, дори и сега, сред кипежа на мисионската работа може да се наложи да чуем вика

“Излезте из сред тях и отделете се – казва Господ – и не се допирайте до нечисто и Аз ще ви приема.” /2 Коринтяни 6:17/

Бог се интересува от унижените, оскърбените и угнетените и изпраща Своите вестители да се ангажират в работата, свързана с благовестяването и истината на онези души, които са покварили целият свой ум, а в същото време са свързани с истината и правдата. Ако тези души не изправят пътищата и не станат праведни, тогава те ще заразят и други. В нашия свят трябва да се свършва много работа, но ако не бъде следван Божия път, в който такива души да бъдат върнати за живота чрез покаяние , тогава ще има сериозно основание от безпокойство да не би сатана да се вмъкне и да заработи с изоставените, на които нашите църковни институции искат да помогнат.

Сатана е заложил всичко на карта за душите на мъже и жени, заради които е умрял Христос. В нашата ревност да свършим Господната работа, трябва да сме сигурни, че не вървим пред Христа, а Го следваме!