БОГ – ВЕЛИК СЪЗДАТЕЛ И ГОСПОДАР

На земята има около 11 милиона вида живот и всеки един от тях е уникално чудо. Те са резултат от невероятна организация на молекулярно ниво, чиято сложност предизвиква страхопо­читание. Помислете само за човешкото око. Уилям Пели отбе­лязва, че „ефикасното пасване и съвместно действие на лещите, ретината и мозъка, което дава възможност на хората да виждат, решително свидетелства за плана на един премъдър Творец и Дизайнер.“

Пол Литъл