БОГ ВЪВ ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО

  “Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.”
(Римляни 1:20)

Не виждам никаква причина и смисъл в това, да се доверяваме на мнението на учените и т. н. велики хора. Само онези, които са свързани с безкрайния Бог са единствените, които правилно използват своите познания и таланти, дадени им от всезнаещия Творец. Никой не може да се отличи истински в познание и влияние, ако не е свързан с Бога на мъдростта и силата.

Действителното доказателство за живия Бог не се изчерпва само в теорията; то е в убеждението, което Бог е записал в нашите сърца, осветено и обяснено от Неговите думи. Убеждението е в живата сила на Божиите творения, видяна от осветеното око. Скъпоценната вяра, вдъхновена от Бога придава твърдост и благородство на характера. Естествените сили нарастват от святото послушание. Всички философии от човешко естество, в които Бог не е бил признат като начало, същност и край на нещата, са водели в резултат до объркване и позор. Животът, който живеем с вяра в Божия Син е поредица от победи, не винаги отбелязвани и разбирани от заинтересованите страни, но с резултати достигащи в далечината на бъдещето, където ще виждаме и познаваме така, както ние сме познати.

Най-дълбоките интелекти на света остават объркани и изгубени в опитите си да изследват въпросите на науката и реалността, когато не са просветени в Божието слово. Творецът и Неговите дела са трудно обозрими за ограниченото разбиране, затова човеците стигат до заключението, че щом делата и методите на Бога не са обясними с естествени причини, то не може да се вярва на разказа на Библията. Мнозина толкова твърдо и настойчиво изключват Бога от упражняването на суверенната Му воля и власт в установения ред на вселената, че унижават напълно човека – най-благородното от Божиите създания на земята.

Философските теории и спекулации искат да ни убедят и да ни накарат да вярваме, че човекът е еволюционно постижение, че се е развивал бавно, на етапи и то не от дадено примитивно естество, а от най-низши форми на животинския свят. Подобни мнения убиват достойнството на човека само за да не се признае чудотворната сила на Бога.

Бог е просветил човешкия интелект и е излял изобилие от светлина върху света чрез разкритията на науката и изкуството. Но всеки, който гледа на тях само от човешка гледна точка, неминуемо ще достигне до погрешни изводи. Тръните на заблудата, скептицизма и неверието са обвити с покривалото на философията и науката. Сатана е изобретил този изкусен начин за пленяване на души и откъсването им от живия Бог – източник на истината и религията. Врагът издига природата над нейния Творец.