БОГ В ПЛЪТ

Исус приличаше във всичко на Своите братя. Той стана плът, каквато сме и ние. Той огладняваше, ожадняваше и се изморяваше. Той се поддържаше с храна и си почиваше чрез сън. Той беше Бог в плът. Неговият характер трябва да бъде наш характер. Господ казва на тези, които вярват в Него: ,,Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог и те ще Ми бъдат люде” (2Кор. 6:16).

Сега чрез Своето божествено естество Исус притежава небесния трон и в същото време чрез човешкото Си естество стига до нас.

,,Животът на Исус” – 168 стр. Издателство „Нов живот”