БОГ ДАДЕ ЦЯЛОТО НЕБЕ

Давайки Христос, единородния Си Син като откуп за света, Бог даде цялото небе. Бог обича изкупените от Христос така, както обича Сина Си. Каква надежда! Може ли Бог да обича грешника така, както обича собствения Си Син? Да, Христос го е казал, а думите Му не са празни. Той ще почете всичките ни усилия, ако се хванем за обещанията Му с жива вяра и Му се доверим.

,,Избрани вести” книга II   Издателство ,,Нов живот”