„БОГ ДА Е НА ПОМОЩ”

 

Един човек бил арестуван за убийството на 12 годишно момиче. Заподозрели го и в други убийства. Когато полицията проучила компютъра му, открила файл със заглавие „Моите грехове”, но не могли да го отворят, защото бил защитен с парола. Наели компютърен експерт, за да разкрие кода. След 16 часа работа, като използвал милиарди комбинации, той открил следната парола: „Бог да е на помощ”. Във файла били описани шест брутални престъпления, включително изнасилване и убийство.

Дали този човек е създал файла и тази уникална парола заради непреодолимия товар на вина поради извършеното. Вероятно е знаел, че само Бог може да му помогне да се справи с огромните размери на престъпленията си.

Всички ние имаме минали грехове, които ни потискат. Може би се чувстваме като Давид, който пише, че Божията ръка тежи върху него денем и нощем и „влагата ми се превърна в лятна суша” (Псалом 32:4). Въпреки това можем да получим облекчение. Давид казва: „Признах греха си пред Теб… Казах: ще изповядам на Господа престъпленията си; и Ти прости вината на греха ми” (cm.5).

Чудото на Божието прощение не премахва последствията от нашите грехове. Но когато ги изповядаме пред Него, Той ще ни прости и ще ни очисти (I Йоан 1:9). Неговата милост и помощ са сигурни.

 „Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит.“ Псалом 32:1

 КОГАТО БОГ ПРОЩАВА, ТОЙ ПРЕМАХВА ГРЕХА И ВЪЗСТАНОВЯВА ГРЕШНИКА.