БОГ Е БЛИЗО ДО ВСЕКИ, КОЙТО ГО ПРИЗОВАВА

„Господ е близо до всички, които Го призовават,до всички, които с истина Го призовават.“ (Псалм.145:18)

Бог се радва, когато държим лицата си обърнати към Слънцето на правдата. Когато сме в беда и потиснати от безпокойства, Той е близо и ни приканва да Му предадем всички свои грижи, защото ни обича.

Той идва при Своите деца, когато са в бедствие. Във време на опасност Той е тяхното убежище. В скръб им предлага радост и утеха. Ще отвърнем ли лицето си от Изкупителя, Извора на живата вода, за да си изградим сами пробити резервоари, неспособни да задържат вода? Когато идва опасност, ще търсим ли помощ от хора, които са слаби като самите нас, или ще прибегнем до Онзи, Който е мощен да спасява? Обятията Му са широко разтворени и Той изрича милостивата покана: „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя!“.

Не изявата на Неговото страшно и превъзходно величие и несравнимата Му сила ще ни оставят без извинение, ако Му откажем своята любов и послушание. Това ще бъдат любовта, състраданието, търпението и дълготърпението, които ни е показал – те ще свидетелстват срещу хората, които не Му предложат доброволното служене на своя живот. Онези, които се обърнат към Бога с душа, сърце и ум, ще намерят в Него мир и безопасност.

Той знае точно от какво се нуждаем, точно какво сме способни да понесем, и ще ни подари благодат, за да издържим на всяко изпитание, на което ще бъдем подложени. Моята постоянна молитва е за по-голяма близост с Бога.

Всичко е осигурено, за да се посрещнат нуждите на нашето духовно и морално естество. Светлина и безсмъртие са ни предоставени чрез Господ Исус Христос. Исус казва, че е оставил пред нас отворена врата, и никой човек не може да я затвори. Тази врата стои пред нас и чрез Христовата благодат лъчи на милост и светлина проникват през нея.